มรดกชายฝั่งและเกาะเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์สำหรับโลก

มรดกชายฝั่งและเกาะเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์สำหรับโลก

ทั่วโลก มนุษย์มากกว่าพันล้าน คนอาศัยอยู่ในชุมชนชายฝั่งและเกาะ สถานที่ที่แปลกใหม่และสวยงามเหล่านี้มีกำไร: พวกเขาดึงดูดนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้ซื้อที่มีฐานะดีที่มองหา “สวรรค์” ริมทะเลของพวกเขา แต่นอกเหนือจากหาดทรายและรีสอร์ตหรูหราแล้ว ยังมีมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ดูแลและสังคมโลก ชาวเกาะและชาวชายฝั่งสร้างปรัชญาและการปฏิบัติทางวัฒนธรรมมากมาย พวกเขาได้สร้างและยังคงมีส่วนร่วมอย่างมากต่อเรื่องราวของมนุษยชาติประวัติศาสตร์ดนตรี วิถี

ประเพณีการทำอาหารและอัจฉริยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์

หมู่เกาะและพื้นที่ชายฝั่งก็มีคุณค่าเช่นกันจากมุมมองของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ พวกเขาเป็นที่อยู่อาศัยของสายพันธุ์เฉพาะถิ่นที่หลากหลายจนน่าประหลาดใจ รัฐบาลและมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ได้ดึงดูดใจด้วยเสน่ห์ของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติดิจิทัลในโลกที่เทคโนโลยีเป็น “สิ่งที่มีอยู่จริง” พวกเขาได้รับเงินทุนอย่างรวดเร็วและวางตำแหน่งให้วิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในด้านวิทยาศาสตร์มหาสมุทร

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะมีตำแหน่งที่แตกต่างกันในลำดับชั้นทางวินัยนี้ พวกเขามีคุณูปการที่แตกต่างกันแต่มีความหมายเท่าเทียมกันในการสร้างวิทยาศาสตร์มหาสมุทร ซึ่งรวมถึง ตัวอย่างเช่น ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ผ่าน “ทางหลวง” ในมหาสมุทร ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของมนุษย์จากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความยุติธรรมทางสังคมในการพลัดถิ่นของประชากร

หมู่เกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรอินเดีย ได้แก่ มอริเชียส มาดากัสการ์ เรอูนียง โรดริเกซ เซเชลส์ และแซนซิบาร์ ตลอดจนเมืองชายฝั่งและเมืองต่างๆ ในแอฟริกาตะวันออกเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของมรดกชายฝั่งและเกาะอันมีค่า

ใช้ Ravanne ที่ได้ รับแรงบันดาลใจจากอาหรับ เครื่องดนตรีนี้ถูกใช้โดยทั้งSegatier ( นักดนตรีเซก้า) ในมอริเชียสและเรอูนียง และในTaarab ของ Zanzibar นักดนตรีเหล่านี้นำเสนอสิ่งที่นักสังคมศาสตร์เรียกว่าขอบเขตความรู้ที่สะท้อนกลับไปสู่โลกที่เน้นการมองเห็นเป็นส่วนใหญ่ หมู่เกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งในอดีตเคยปลูกเครื่องเทศและสวนดอกไม้ ก็มีกลิ่นชวนสัมผัส เช่นกัน

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าสังคมเกาะสามารถเสนอจุดเริ่มต้นสำหรับ

การปลดปล่อยความรู้จากอาณานิคมได้อย่างไร การทำความเข้าใจความเกี่ยวข้องของประสาทสัมผัสทั้งหมดของมนุษย์กับอัตลักษณ์สามารถช่วยให้เราสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ใหม่ได้ เราไม่จัดลำดับความสำคัญของภาพเหนือวิธีอื่นๆ ในการเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับความรู้อีกต่อไป

ปรัชญาของเกาะ ร๊อคสิ่งแวดล้อม และระบบความรู้แบบบูรณาการสามารถใช้เพื่อแยกหลักสูตรและการสอนของมหาวิทยาลัย พวกเขายังสามารถพัฒนารูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนและบรรลุถึงการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบในที่สุด

ความยืดหยุ่นและความเป็นสากล – การเปิดกว้างต่อความหลากหลาย – เป็นคุณลักษณะอื่น ๆ ของวัฒนธรรมชายฝั่ง ไม่เพียงแต่ชาวแอฟริกันพลัดถิ่นในมหาสมุทรอินเดียและตามชายฝั่งแอฟริกาตะวันออกเท่านั้นที่ประสบกับปัญหาการเป็นทาสและการล่าอาณานิคม พวกเขายังได้สัมผัสกับการสัมผัสของมนุษย์หลายครั้ง การเผชิญหน้าเหล่านี้ส่งเสริมความอดทนตลอดจนนวัตกรรมและการทดลอง

การทดลองบางอย่างประสบความสำเร็จมากกว่าการทดลองอื่นๆ เทคนิคการเรียกและการตอบสนองที่ใช้ในดนตรีพื้นเมืองของแทนซาเนียมีประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้ยังพบใน Sega ของหมู่เกาะ Mascareneและแสดงถึงความสามารถทางดนตรีของชาวเกาะ ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังว่าสถานที่เหล่านี้ไม่ได้โดดเดี่ยว: เครือข่ายความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และระดับโลกยังคงรักษามาจนถึงทุกวันนี้ การทำงานร่วมกันทางสังคมที่ก้าวหน้าและความหลากหลายทางความคิดสร้างสรรค์

นอกจากนี้ยังมีประเพณีการเล่าเรื่อง การใช้ภาษา และความซับซ้อนทางภาษาในสังคมเกาะที่มีมาช้านาน ในมาดากัสการ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ราบสูงตอนกลาง การกล่าวสุนทรพจน์และการเล่นด้วยวาจายังคงเป็นรางวัลอย่างสูง สุนทรพจน์ขนาดยาวเหล่านี้เรียกว่าคาบารีซึ่งแสดงในรูปแบบการโทรและการตอบสนองด้วย พวกเขาให้เกียรติผู้ชม เล่าประวัติครอบครัว (และบรรพบุรุษ) และสร้างชุมชนขึ้นใหม่

ในเซเชลส์มีคนพบทัณฑ์บน ; คำพูดที่ฝังอยู่ในปริศนาหรือร่ายในนิทาน จากคำพูดและนิทานดังกล่าว ความรู้ถูกส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง เปลี่ยนแปลงที่นี่และที่นั่นเพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน สถานการณ์ในครอบครัว หรือบทเรียนทางศีลธรรมที่ต้องเรียนรู้ ในสิ่งเหล่านี้ มีการอ้างอิงที่มีความหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยุติธรรมทางสังคม หรือการปฏิเสธความเชื่อและความคิดที่ครอบงำ

การศึกษาสังคมของเกาะ (และชายฝั่ง) ได้ก่อให้เกิดความรู้บางอย่างที่สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาเร่งด่วนที่สุดในโลกได้ แต่โลกต้องการมากกว่านี้ มันต้องการความรู้ที่เสริมสร้างและขยายมุมมอง ความรู้ที่ตอบโจทย์องค์รวมของการใช้ชีวิตในโลกที่ซับซ้อนและหลากหลาย

credit: twittericongallery.com
justshemaleblogs.com
HallowWebDesign.com
baseballontwitter.com
coachwebsitelogin.com
nemowebdesigns.com
twistedpixelstudio.com
WittenburgBlog.com
presidiofirefighters.com
odessamerica.com